• 0
  • Vaša korpa je trenutno prazna


   Ubacite u korpu proizvode na sledeći način:
   1. Pronađite proizvod koji želite koristeći pretragu ili listanjem kategorija proizvoda
   2. Kada nađete proizvod koji vas zanima, kliknite na dugme "Dodaj u korpu"

Nešto novo o zakonu o OiM

IZVEŠTAJ U KRATKIM CRTAMA  SA SEDNICE PRIVREDNIKA I PREDSTAVNIKA MUP-a NA ČELU SA DRŽAVNIM SEKRETAROM ODRŽANIM 28.08.2023 god. u SIV  

Ovo su neki noviteti u nastavku koji bi trebali da se uvedu u novi ZoM, ovo nisu konačne stavke. 

Glavni na strani MUP-a je bio Danilo Stevandić - državni sekretar, on je imao kod druge strane glavnu reč. 

Bilo je ukupno 4 pripadnika iz MUP-a, a sa naše strane su bili prisutni predstavnici iz firmi: Snajper, Bergline, MP Tropic, Super tane, Capriolo, Magnum Jagodina, Canona dda, Grof mbm i Peloponez.

Glavni nacrt kada završe biće objavljen na ekonsultacije, gde će moći da se ostavi komentar, a isto tako se u međuvremenu može slati mejl na [email protected]. Isto ćemo biti pozvani rekli su na javnu raspravu. I rekli su da će pokušati da organizuju još jedan sastanak sa nama, ali je pitanje da li će stići zbog obaveza. Limitirani su oko promene Zakona do 50%, ne smeju da donesu izmene koje će preći preko tog postotka. Znači npr. ako se slažu sa nekim od načih predloga i već je tu oko 50% izmenjeno, neće ubaciti isti sada u Zakon, nego sledeći put ili bi morali novi Zakon da donesu.


1. Moratorijum - zakonski želi da ga uvedu da traje 2 godine. Samo je pitanje da li će se 2 godine brojati od trenutka donošenja novog Zakona ili će uvažiti i ovaj period od 4 meseca isto, ali mislim da od toga ništa neće biti.

Od trenutka donošenja novog Zakona lovačko oružje će moći nabaviti osobe kojima je pre istoga izdato odobrenje za nabavku i moći će isto da registruju. 

Sportski strelci će isto pod određenim uslovima moći da nabavljaju oružje, FTO i ako je dokazano da je nekome ugrožena bezbednost moći će se kao izuzetak nabaviti i oružje za ličnu bezbednost. 

2. Njih nije zanimala ekonomija, niti finansije to im je bilo sekundarno, oni su striktno bili fokusirani na bezbednost građana, to im je imperativ. Pa bi možda i mi na neki način trebali kroz kontraargumente dokazati na osnovu nekih analiza u svetu da te mere neće doneti veću bezbednost građana, već suprotno. 

3. Nabavka municije za oružje za ličnu bezbednost će biti limitirano na najviše 60 kom. na godišnjem nivou. 

4. Staro oružje će biti sada samo oružje proizvedeno pre 1899 godine. Sve ostalo što je u C kategoriji, a svrstava se u vatreno oružje,prvenstveno pištolji i revolveri će se ili otkupiti (moraće se ovo još razjasniti kod njih), onesposobiti, prebaciti u B kategoriju ili predati u korist države.

5. Godine za nabavku olučenog oružja će biti 21 godina. To će isto predstavljati problem mladima koji nisu toliko godina navršili, a tipa sa 19 su nabavili karabin, moraće isti predati na čuvanje dok ne napune 21 godinu.  A glatke cevi će i dalje biti sa 18 godina.  Isto tako uslovi za nabavku su pooštreni i dopunjeni, npr. dodali su mučenje i ubijanje životinja.

6. Oružje za ličnu bezbednost će drastično smanjiti i na tome će biti glavni fokus, hteće da se poseduje jedan komad oružja za ličnu bezbednost, eventualno će neki kolekcionari biti izuzeti od ovog pravila koji već poseduju više komada. 

7.  Da bi se moglo nabaviti i zadržati lovačko oružje biće potrebna lovna karta, tj. da se ima izdata za najkasnije poslednje dve godine. Za nabavku će biti potrebna aktuelna lovna karta.

8. Ako se oružje čuva u MUP-u kao nasledstvo ili iz nekog drugog razloga i vlasnik istoga ne dođe po njega u roku od 5 godina, isto postaje vlasništvo države. 

9. Maloletnici ispod 14 godina će moći da koriste u streljanama samo vazdušno oružje i oružje sa ivičnim paljenjem tj. MK oružje moći će preko 14 godina. Glatko i olučeno neće moći koristiti maloletnici.

10. Deo Zakona koji se odnosi na kazne za fizička i pravna lica su baš pooštrili, za fizička lica je podignuto sa 20.000 do 15.000 din. i zatvorska kazna ne do 60 dana samo, već od 15 do 60 dana. A za pravno lice od 500.000 do 2.000.000 din. 

11. Komercijalna strelišta će se verovanto ugasiti, jer će na istima moći da pucaju samo osobe koje su članovi određenog streljačkog društva i imaju svoje sportsko oružje. Odlazak u streljane od strane domaćih i stranih osoba koje žele čisto da iskuse kako je pucati sa oružjem, testiraju određeno oružje ili se odluče na osnovu iskustva pucanja da li će hteti da kupe i budu vlasnici oružja ili ne, toga više nema. Biće ili nabaviš isto "napamet" ili ga nemoj nabavljati. A možda će ići u inostranstvo, pa testirati u streljanama i strelištima gde je to dozvoljeno, što je inače čitava Evropa. Mi smo ih pitali zašto to uvode, oni su rekli da se boje da se kriminalci ne bi obučavali na strelištima. Odgovor nema logike, jer se oni mogu da se obučavaju bilo gde u inostranstvo ako su normalni. Jer strelišta i streljane ne znaju ko su, nisu nadležni da znaju to. 

12. Lekarski pregled je skraćen na 2 za oružje za ličnu bezbednost I na 4 godine za ostalo oružje. 

13. D kategorija osim cs/biber spreja samo za lica od 18 godina

14. Prepravljeno poluautomatsko iki oruzje koje se lako prepravlja na automatsko prelazi u a kategoriju

15. Automatsko vazdušno oružje će biti u A kategoriji. 

16. Tačke koje će eventualno uzeti u obzir su: oko strelišta da se vidi kako rešiti problem, oko optičkih nišana (termala), oružja koje se nalazi kod starijih lica u zabačenim delovima kojima je isto potrebno za čuvanje stoke npr. i oko konvertibilnog oružja i da će se naše mišljenje preneti nadležnim organima. I da će za sledeći Zakon koji budu radili lepo sa nama sesti i pokušati doći do nekog zajedničkog rešenja, ali to je pitanje da li će se desiti i kada. I ovo su rekli nije još konačno rešenje, zato nam nisu dali primerak Zakona da ponesemo sa sobom, već su rekli da će biti objavljen blagovremeno na sajtu, tako da će se videti šta će još uraditi. 


Magnum 08-20h